آمادگی

آموزشی-فرهنگی-شرح فعالیت

احادیث سال تحصیلی 91-90

حدیث نظافت : النظافــة من الایمان ( انسانهای با ایمان پاکیزه اند)

حدیث اسراف : دع الاسراف (اسراف نکن)

حدیث روزه : صوموا تصحوا(روزه بگیرید تا سالم باشید)

حدیث خواندن قرآن : اقرا القرآن ( قرآن بخوان) 

   حدیث نماز : انی احب الصلاة ( من نماز را دوست دارم )                                                                    

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ساعت 17:56  توسط خیام  |